غم
نویسنده : محسن
تاریخ : دوشنبه بیست و دوم مهر 1392


غم انگیزترین جدایی اونی بود که :


نه کسی گفت “چـــرا ؟”


و نه کسی فهمید “چـــــرا ؟”